Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor

Kdo by nemiloval fotbal! Fortuna není výjimkou

Fotbal je v globálním měřítku nejoblíbenějším a nejsledovanějším sportem, v kontextu nárůstu popularity fotbalu se mluví o fenoménu, který si zaslouží respekt, úctu, péči a zodpovědný přístup všech, kteří se v něm jakkoliv realizují.

Když to nekončí jen sázením

Podobně jako roste atraktivita fotbalu, roste v posledních letech zájem i o sázení na něj. Je tedy přirozené, že sázkové firmy formou prezentace a sponzoringu jednak komunikují s klienty, zároveň část vydělaných prostředků reinvestují do odvětví jako takového. Napomáhají tím chodu fotbalových asociací, klubů i vybraných individuálních projektů.

Fortuna značnou část svého sponzoringového projektu realizuje právě v rámci nejoblíbenějšího sportu. Už od roku 2016 zujímá pozici generálního partnera českého fotbalu, který podporuje na úrovní reprezentační, ligové i výkonnostní a amatérské. Je titulárním sponzorem profesionálního fotbalu, partnerem národního týmu, několika klubů i Grassroots projektů.

Slavia Praha

Kontinuita českého fotbalu

Díky přímé spolupráci jak s FAČR (Fotbalová asociace České republiky), tak LFA (Ligové fotbalové asociace) využívá Fortuna možnosti synergického řešení konkrétních situací. A to i v komplikovaných dobách, kterými si český fotbal v nedávné době procházel. Financováním nákladů na předsedu komise rozhodčích Michała Listkiewicze pomohla k udržení kontinuity a nezávislosti této instituce, moderovala jednání v otázce nastartování projektu videorozhodčích, v němž se i finančně angažovala. V kritických covidových sezonách kromě jiného přispěla k testování a zajištění bezpečnosti, aby bylo možné fotbal restartovat.

Společným jmenovatelem nejenom těchto kroků je zajištění důvěryhodnosti, atraktivity a rozvoje českého fotbalu, a to zejména ve vztahu k fanouškům, kteří jsou alfou a omegou všech aktivit, které Fortuna nejenom ve fotbale realizuje.

To vše dohromady dokazuje, že i sázkové kanceláře mohou vrátit sportu trochu toho, co z něj těží a podporovat český fotbal tak, aby dál prosperoval a dělal radost všem.