Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

Kdo by nemiloval fotbal! Fortuna není výjimkou

Fotbal je v globálním měřítku nejoblíbenějším a nejsledovanějším sportem, v kontextu nárůstu popularity fotbalu se mluví o fenoménu, který si zaslouží respekt, úctu, péči a zodpovědný přístup všech, kteří se v něm jakkoliv realizují.

Když to nekončí jen sázením

Podobně jako roste atraktivita fotbalu, roste v posledních letech zájem i o sázení na něj. Je tedy přirozené, že sázkové firmy formou prezentace a sponzoringu jednak komunikují s klienty, zároveň část vydělaných prostředků reinvestují do odvětví jako takového. Napomáhají tím chodu fotbalových asociací, klubů i vybraných individuálních projektů.

Fortuna značnou část svého sponzoringového projektu realizuje právě v rámci nejoblíbenějšího sportu. Už od roku 2016 zujímá pozici generálního partnera českého fotbalu, který podporuje na úrovní reprezentační, ligové i výkonnostní a amatérské. Je titulárním sponzorem profesionálního fotbalu, partnerem národního týmu, několika klubů i Grassroots projektů.

Slavia Praha

Kontinuita českého fotbalu

Díky přímé spolupráci jak s FAČR (Fotbalová asociace České republiky), tak LFA (Ligové fotbalové asociace) využívá Fortuna možnosti synergického řešení konkrétních situací. A to i v komplikovaných dobách, kterými si český fotbal v nedávné době procházel. Financováním nákladů na předsedu komise rozhodčích Michała Listkiewicze pomohla k udržení kontinuity a nezávislosti této instituce, moderovala jednání v otázce nastartování projektu videorozhodčích, v němž se i finančně angažovala. V kritických covidových sezonách kromě jiného přispěla k testování a zajištění bezpečnosti, aby bylo možné fotbal restartovat.

Společným jmenovatelem nejenom těchto kroků je zajištění důvěryhodnosti, atraktivity a rozvoje českého fotbalu, a to zejména ve vztahu k fanouškům, kteří jsou alfou a omegou všech aktivit, které Fortuna nejenom ve fotbale realizuje.

To vše dohromady dokazuje, že i sázkové kanceláře mohou vrátit sportu trochu toho, co z něj těží a podporovat český fotbal tak, aby dál prosperoval a dělal radost všem.