Hrajme zodpovědně

Přínos společnosti

1,424 miliardy

jsme v roce 2022 zaplatili na sektorové dani

149,5 milionu

jsme v roce 2022 odvedli na dani z příjmu a odvodech DPH

348,8 milionu

jsme v roce 2022 odvedli do sociálního a zdravotního systému

V Česku zaměstnáváme stovky lidí rozmanité kvalifikace, za které pochopitelně odvádíme příslušná pojištění. V rámci provozu platíme nájmy a nabízíme participaci na podnikání dalším obchodním společnostem i drobným podnikatelům. Souhlasíme, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění. Celý systém ale může fungovat jen díky stabilní regulaci a přiměřeném zdanění.

Specifika podnikání Fortuny

Pravidla a podmínky k podnikání v sázkovém a herním businessu jsou v Česku jedny z nejpřísnějších v Evropě

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

Otevřený partner v oborových sdruženích

Fortuna je tradiční značka a firma s více než třicetiletou historií, která chce v Česku působit minimálně dalších třicet let. Zároveň má zájem na tom, aby se její business rozvíjel udržitelně. Nikdo nežije ve vzduchoprázdnu, aby bylo možné celé prostředí kultivovat, efektivně regulovat a přitom posouvat dopředu, je potřeba spolupracovat s celou řadou subjektů. Proto je Fortuna aktivní členem dvou významných profesních organizací, a to Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS) a Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH).