Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

Fortuna znamená štěstí

Fortunu zná skoro každý a okamžitě si vybaví jednu z největších českých sázkových kanceláří. Jaká je ale historie této tradiční značky?

Fortuna vznikla již v roce 1990 v Praze, stala se první sázkovou kanceláří u nás a jednou z prvních porevolučních akciových společností v tehdejším Československu. Jejími zakladateli byly čtyři soukromé osoby v čele s Michalem Horáčkem, ještě v témže roce byla otevřena první pobočka. O rok později pak vznikla na Slovensku sesterská firma Terno, kterou založila česká Fortuna společně se známým umělcem Richardem Müllerem a Igorem Noskem.

Oproti jiným sázkovým kancelářím a podnikům z 90. let se jí úspěšně podařilo překlenout do nového milénia. Zlomovým bodem byl bezesporu rok 2005, kdy celou firmu koupila investiční skupina Penta. Ta intenzivně podpořila růst společnosti a businessu nejen v Česku, ale i v rámci širšího regionu. V kontextu toho došlo k akvizici polské kancelář Profesionał, která na tamním trhu působila deset let.

Další milník přišel v roce 2007. Fortuna jako jedna z prvních kanceláří na slovenském trhu v návaznosti na uvolnění tamní legislativy spustila sázení prostřednictvím internetu, v lednu 2009 pak představila online sázení i v Česku. V dalším roce byly aktivity na jednotlivých trzích uspořádány do holdingové struktury pod mateřskou Fortuna Entertainment Group (FEG).

Nová doba, nové možnosti

V roce 2016 proběhla další akvizice, tentokrát skupiny Hattrick, čímž mateřská FEG završila vstup na rumunský a chorvatský trh. Velkou změnu pro podnikání Fortuny v Česku představoval rok 2017, ve kterém došlo k zásadní modernizaci legislativy a její harmonizaci s Evropskou unií. To vedlo ke zpřísnění podmínek provozování, nastavení sofistikovanějších kontrolních mechanismů, zároveň ale k legalizaci nových produktů. Fortuna byla první firmou na trhu, která získala licenci a záhy zákazníkům představila moderní online casino, čímž se zařadila mezi globální sázkové a herní provozovatele nabízející komplexní produkty a služby.

V devadesátých letech byla výhradním prodejním kanálem rozsáhlá sít vlastních poboček, jejichž počet se postupně v Česku vyšplhal až k sedmi stům. Firma zároveň postupně začala využívat partnerské provozy, díky nimž bylo možné nabízet produkty a služby skrze sportbary, trafiky nebo večerky.

Věděli jste, že i dnes, v době, kdy se více než 90 % businessu odehrává online, přes webové a mobilní aplikace, si Fortuna drží stabilní sít zhruba 550 poboček? Ty jsou zákazníkům k dispozici nejenom k uzavírání sázek, ale také jako kontaktní místa pro registraci či obsluhu svého sázkového konta.

Fortuna si českého sportu váží

S ohledem na skutečnost, že atraktivita kurzového sázení se do značné míry odvíjí od popularity a úrovně sportu, primárně na domácím trhu, Fortuna nemalou část finančních prostředků vrací do sportovního prostředí prostřednictvím sponzoringu. Je dlouhodobým generálním partnerem českého fotbalu, podporuje špičkové hokejové kluby, nezapomíná ani na trendy oblasti jako MMA, e-sport, věnuje se i amatérskému a výkonnostnímu sportu.

V roce 2021 Fortuna na půdě oborové asociace Institut pro regulaci hazardních her iniciovala a definovala kodex zodpovědného provozovatele. Ten nad rámec zákona určuje pravidla v oblasti vzdělávání, prevence a marketingu, která se zodpovědní provozovatelé rozhodli přijmout a následně aplikovat. V návaznosti na dostupné moderních technologie a analytické systémy se Fortuna zároveň zavázala ke spolupráci na vývoji a zavedení sofistikovaného nástroje pro včasnou detekci problémového hraní. Ten má s ohledem na jistá specifika herního businessu za cíl včas detekovat případné rizikové chování zákazníků a bezprostředně je na něj upozornit.

Základem je stabilní tým

Zásadní pro další rozvoj jsou nejenom investice do produktu, rozšiřování služeb a zákaznického servisu, ale také lidé, kteří tyto procesy iniciují a řídí. Síla Fortuny spočívá ve stabilním týmu, který je vyváženým mixem odborníků s nezřídka i třicetiletou znalostí Fortuny a sázkového sektoru a lidí se zkušenostmi z nadnárodních technologických a informačních firem. Prostor dostávají mladí lidé s talentem a invencí, kteří se stále častěji posouvají i do manažerských pozic. Dlouhodobým cílem mateřské FEG je být středoevropským leaderem v sektoru kurzových sázek a online her. Úspěch na českém trhu se stal základním odrazovým můstkem k jeho dosažení.

Generálním ředitelem Fortuny pro Českou republiku je od 1. října 2023 Ľudovít Vyskoč, který zároveň již od roku 2017 zodpovídá za business společnosti na Slovensku. Ľudovít má více než 20 let zkušeností v různých vedoucích pozicích ve společnostech jako je T-Mobile, VÚB Banka a Skylink. Získal titul magistra na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.