Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. Podobně jako v dalších západních zemích to otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Vytváření bezpečného prostředí je jednou z priorit Fortuny, která ve snaze minimalizovat potenciální rizika ve spolupráci s našimi i zahraničními odborníky vyvinula systém včasné detekce problémového hraní. Na základě definovaných algoritmů a automatizovaných datových analýz umožňuje včas zachytávat případná rizika a následně poskytovat rady přímo zákazníkům tak, aby hraní bylo nadále bezpečné.

Iniciativu zodpovědného hraní pak Fortuna přenesla i na půdu Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), který sdružuje přes 90 % herního a sázkového trhu v Česku. Společným cílem je pod hlavičkou IPRH vyvinout a následně nasadit jednotné řešení pro všechny zainteresované provozovatele.

Tato Iniciativa je podporována jak ze strany regulátora, tak i odborné veřejnosti. Systém je připravován ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví pod vedením PhDr. Ladislava Csémyho. Dohlíží na něj Odborná rada, jejímiž členy jsou PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.; Bc. Marcel Ambrož; PhDr. Ladislav Csémy; PhD. Aleš Rod; Mgr. Lukáš Carlos Hrubý a Bc. František Trantina. Stálým hostem je Ing. Martin Šabo, a předsedá jí doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.