Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. Podobně jako v dalších západních zemích to otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Vytváření bezpečného prostředí je jednou z priorit Fortuny, která ve snaze minimalizovat potenciální rizika ve spolupráci s našimi i zahraničními odborníky vyvinula systém včasné detekce problémového hraní. Na základě definovaných algoritmů a automatizovaných datových analýz umožňuje včas zachytávat případná rizika a následně poskytovat rady přímo zákazníkům tak, aby hraní bylo nadále bezpečné.

Iniciativu zodpovědného hraní pak Fortuna přenesla i na půdu Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), který sdružuje přes 90 % herního a sázkového trhu v Česku. Společným cílem je pod hlavičkou IPRH vyvinout a následně nasadit jednotné řešení pro všechny zainteresované provozovatele.

Tato Iniciativa je podporována jak ze strany regulátora, tak i odborné veřejnosti. Systém je připravován ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví pod vedením PhDr. Ladislava Csémyho. Dohlíží na něj Odborná rada, jejímiž členy jsou PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.; Bc. Marcel Ambrož; PhDr. Ladislav Csémy; PhD. Aleš Rod; Mgr. Lukáš Carlos Hrubý a Bc. František Trantina. Stálým hostem je Ing. Martin Šabo, a předsedá jí doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.