Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor

Mládeži nepřístupno

Sázení a hraní je specifickým druhem zábavy, která má svá pravidla. V souladu se všemi platnými předpisy je zcela zásadní, aby přístup k ní měli výhradně lidé plnoletí, schopní se samostatně rozhodovat, kteří si uvědomují, že i stírací losy jsou svého druhu hazardní hra, k níž je třeba přistupovat zodpovědně.

Sázení a čísla:

18 let, před dosažením tohoto věku je sázení a hraní v Česku zakázáno.

2017 je rok, od kdy většina sázkových produktů podléhá povinné registraci.

3 miliony je sankce, která hrozí v případě postoupení sázkového konta třetí osobě.

Plnoletost a edukace je základ

V České republice zákon vysloveně zakazuje účast na sázení a hraní osobám mladším 18 let. Přestože jsou stále k dispozici i některé volně prodejné hry, většina z nich už podléhá povinné registraci. Ta zásadně snižuje dostupnost hraní mladistvým a přináší systémovější kontrolní nástroje. Online kursové sázky podléhají nutnosti registrace už od svého zavedení v roce 2009, o další druhy her byla tato povinnost rozšířena v roce 2017.

Každé sázkové konto v Česku má svého unikátního majitele a jakékoliv sdílení přístupových údajů dalším osobám je zapovězeno. Což o to více platí, jedná-li se o osobu nezletilou. V případě takového jednání lze mluvit o flagrantním porušení zákona, za něž hrozí pokuta až tři miliony korun.

Zodpovědný přístup k hraní, podobně jako správné nakládání s financemi (finanční gramotnost) se stále více ukazuje jako smysluplná součást vzdělávacího systému. I proto se Fortuna podílela na podpoře projektu Rubikon, který zábavnou a interaktivní formou učí žáky na českých školách, jaké může mít sázení a hraní důsledky. A pokud se v budoucnu rozhodnou zkusit štěstí, jak to mají dělat správně.

Rodiče, zbystřete!

Zásadní roli v otázce edukace mladistvých hají rodiče. Ti by ve správný čas měli být schopni svým dětem vysvětlit, co sázky a hry představují a jak k nim bezpečně přistupovat. Zároveň by si každý rodič, který si občas přes své konto vsadí na fotbal, měl uvědomit, že dětská zvědavost je bezbřehá a svůj účet náležitě zajistit. Důležité je neuchovávat přístupové údaje na snadno dostupných místech, nepoužívat automatické vyplňování hesla pro přihlášení a nesdílet platební údaje. Naprostá většina zařízení připojených k internetu umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu či nainstalovat software, který takové zabezpečení poskytuje. Ten nabízejí značky jako AVG, CyberPatrol, GaMBAN, NetNanny či Norton.