Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor

Otevřený partner v oborových sdruženích

Fortuna je tradiční značka a firma s více než třicetiletou historií, která chce v Česku působit minimálně dalších třicet let. Zároveň má zájem na tom, aby se její business rozvíjel udržitelně. Nikdo nežije ve vzduchoprázdnu, aby bylo možné celé prostředí kultivovat, efektivně regulovat a přitom posouvat dopředu, je potřeba spolupracovat s celou řadou subjektů. Proto je Fortuna aktivní členem dvou významných profesních organizací, a to Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS) a Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH).

APKURS sdružuje největší české firmy, které podnikají v oblasti kursových sázek, celkem tyto společnosti reprezentují přes 90 % trhu. Hlavním cílem asociace je přispívat k férovým postupům, transparentnosti a k dodržování zákonů. Proto spolupracuje s ministerstvem financí, zákonodárným sbory, zástupci měst a obcí, stejně jako s dalšími asociacemi a zájmovými skupinami. Dlouhodobým cílem APKURS je vyvážený vztah mezi provozovateli, regulátory, obcemi a veřejností.

Významnou aktivitou APKURS je podpora projektu Rubikon, který žáky a studenty učí principům zodpovědného rozhodování a poukazuje na rizika sázení. Jde o systém více než 100 vzájemně propojených programů, které zvyšují schopnost správného rozhodování mladistvých, stejně jako jejich schopnosti rozpoznat a odmítnout potencionální hrozby.

Budova Churchill

IPRH je spolkem ustanoveným relativně nedávno (v roce 2018) a je samosprávnou a nezávislou organizací. Současně je největším profesním sdružením na poli hazardních her. Má 35 členů (k 1. 11. 2021), kterými jsou provozovatelé, osoby Ministerstvem financí pověřené k odbornému posuzování a osvědčování, výrobci hardwarového a softwarového vybavení a partnerské asociace.

Primárním cílem Institutu je spolu s orgány veřejné správy usilovat o jednotný, koncepční a moderní rozvoj regulace, neméně důležitým aspektem je snaha dlouhodobě přispívat ke zvyšování společenské odpovědnosti a snižování rizik spojených se sázením a hraním. Institut vytvořil program Zodpovědné hraní, který pomáhá lidem mít své hraní pod kontrolou. Ve spolupráci s předními výzkumnými institucemi buduje nástroj na včasnou detekci problémového hráčství.