Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

Pobočky 2.0. – ekologická sociální síť

V kamenných pobočkách to tenkrát začalo a dlouho byly jediným místem, kde si mohli Češi vsadit. A nebylo to jen o zaškrtnutí 1–0–2 na tiketu, na svou oblíbenou pobočku chodili i proto, aby se potkali s ostatními, vzájemně si poradili nebo se inspirovali. I v dnešním online světě, kdy se většina lidí přesunula k počítačům a mobilům, hrají pobočky důležitou roli. A to nejen servisní a sociální. Díky modernizaci a využití dostupných technologií se ukazuje, že v porovnání s obdobnými provozy mohou být i ekologicky šetrné.

70 vlastních kamenných poboček.

70 % poboček v novém digitálním designu.

7 LED panelů na zmodernizované pobočce.

30 % ušetřeného papíru za posledních 5 let.

S ohledem na enviromentální zodpovědnost a celkovou udržitelnost Fortuna postupně opouští původní ekologicky náročná místa a pobočky přesouvá do energeticky šetrných obchodních center. S důrazem na moderní čisté prostředí, kde mají zaměstnanci i klienti patřičný servis a pohodlí.

Důležitým cílem je odklon od papíru k digitálním technologiím. U nových nebo zrekonstruovaných poboček chybí typické tabule s kurzovou nabídkou na stěnách. Nahradily je úsporné LED panely se sportovními přenosy, aktuální nabídkou, výsledky, loterijními produkty a dalšími informacemi pro klienty. I když i zde zájemci stále mohou pro výběr svých sázek využít tištěnou nabídku, v budoucnu i tu nahradí dotykové displeje s možností sestavení tiketu nebo kontroly toho vsazeného.

V novém digitálním designu Fortuna provozuje už více než 70 % poboček a práce na modernizaci dalších pokračují. Cílem je dodat zákazníkům, kteří se stále rádi osobně potkávají v pobočkách, maximální komfort, a to s ohledem na ekologickou zodpovědnost a udržitelnost.