Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor pro vývoj a aplikaci sofistikovaných nástrojů, které mohou naprosto cíleně a ve správný čas identifikovat potenciální problematické chování sázkařů a správně na něj reagovat.

Daňové prostředí v Česku není pro sázkové firmy žádný šlágr

Proti tomu, že by sázkové a herní společnosti v Česku měly podléhat přiměřenému sektorovému zdanění, lze těžko něco namítat. Pravdou je, že tuzemská legislativa je jednou z nejpřísnějších, a to jak v otázkách samotného provozování, tak i ve smyslu daňového zatížení. Výkřiky typu „je potřeba zdanit hazard“, nebo „musíme více regulovat hazard“ jsou důsledkem buď naprosté neznalosti, nebo vědomé a účelové popíráním reality.

Reklama na sázení má být reklama na sázení

Sázkový a herní trh je trh jako každý jiný. V Česku působí tradiční silné i nové ambiciózní společnosti, kdy každý chce získat své místo na slunci nebo posílit svoji pozici. Klasická reklama je tak vedle sponzoringových aktivit běžnou součástí komunikace sázkových firem. Fortuna v tom směru není výjimkou. V rámci zadávání i exekuce reklamních kampaní každopádně vedle zákonných pravidel ctí i zásady etické. Správný přístup k marketingu je konečně i nedílnou součástí kodexu zodpovědného provozovatele, který představil Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a Fortuna se zavázala jej dodržovat.

O čem je rizikové hraní

Sázení a hraní je zábavou, která má svá specifika. Ve výjimečných případech totiž může u některých lidí zaujetí pro hru přerůst v situaci, kterou odborníci nazývají jako problémové hraní. Cílem Fortuny je udržovat se svými zákazníky férový a dlouhodobý vztah, což je důvodem, proč v posledních letech investuje nejenom do produktů a zákaznického servisu, ale také do informačních a osvětových kampaní a moderních nástrojů, které dokážou zranitelnou skupinu hráčů účinně chránit.

2 – 3 % lidí v Česku má určitý předpoklad k problémového hraní. Ne u všech se projevuje.

17 – 19 % lidí pro srovnání podléhá rizikovému pití alkoholu, 11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu.

Důvody k rizikovému hraní lze rozdělit do tří základních skupin. Biologické, kam patří fyziologické a dost možná i genetické předpoklady každého jedince. Psychologické, které mohou být motivovány například snahu uvolnit stres, zahnat nudu, odvrátit pozornosti od jiných starostí nebo touhou vyvolat příjemné pocity. V neposlední řadě pak i sociálně-kulturní, kde hraje roli třeba společenská přijatelnost nebezpečného hraní, která se v rodinách může předávat mezi generacemi.

Problémové hraní představuje, stejně jako třeba kouření či konzumace alkoholu, začarovaný kruh, z něhož při správném postupu lze vystoupit. Rozpoznat příznaky, které se mohou negativně propisovat na duševním i fyzickém zdraví, do finanční kondice či narušení společenských vztahů, lze jednoduše prostřednictvím zodpovězení jednoduchého dotazníku „ZDE“. Důvodem zpozornět je i situace, kdy hraní přestane být jen zábavou a přeroste v něco, co spíše než „chcete“ dělat „musíte“. Vyhledat pomoc prostřednictvím, byť třeba preventivní, konzultace s odborníkem je něco, čeho se není důvod obávat.