Hrajme zodpovědně

Systém včasné detekce problémového hraní

V České republice mají sázkové kanceláře, například z důvodu povinné registrace a jiných zákonných povinností, k dispozicí řadu dat a informací. To, podobně jako v dalších západních zemích, otevřelo prostor

O čem je rizikové hraní

Sázení a hraní je zábavou, která má svá specifika. Ve výjimečných případech totiž může u některých lidí zaujetí pro hru přerůst v situaci, kterou odborníci nazývají jako problémové hraní. Cílem Fortuny je udržovat se svými zákazníky férový a dlouhodobý vztah, což je důvodem, proč v posledních letech investuje nejenom do produktů a zákaznického servisu, ale také do informačních a osvětových kampaní a moderních nástrojů, které dokážou zranitelnou skupinu hráčů účinně chránit.

2 – 3 % lidí v Česku má určitý předpoklad k problémového hraní. Ne u všech se projevuje.

17 – 19 % lidí pro srovnání podléhá rizikovému pití alkoholu, 11 % populace splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu.

Důvody k rizikovému hraní lze rozdělit do tří základních skupin. Biologické, kam patří fyziologické a dost možná i genetické předpoklady každého jedince. Psychologické, které mohou být motivovány například snahu uvolnit stres, zahnat nudu, odvrátit pozornosti od jiných starostí nebo touhou vyvolat příjemné pocity. V neposlední řadě pak i sociálně-kulturní, kde hraje roli třeba společenská přijatelnost nebezpečného hraní, která se v rodinách může předávat mezi generacemi.

Problémové hraní představuje, stejně jako třeba kouření či konzumace alkoholu, začarovaný kruh, z něhož při správném postupu lze vystoupit. Rozpoznat příznaky, které se mohou negativně propisovat na duševním i fyzickém zdraví, do finanční kondice či narušení společenských vztahů, lze jednoduše prostřednictvím zodpovězení jednoduchého dotazníku „ZDE“. Důvodem zpozornět je i situace, kdy hraní přestane být jen zábavou a přeroste v něco, co spíše než „chcete“ dělat „musíte“. Vyhledat pomoc prostřednictvím, byť třeba preventivní, konzultace s odborníkem je něco, čeho se není důvod obávat.